logo
img

Tiến độ 6th Element tháng 05/2018

Những ngày đầu tiên của tháng 5, dưới cái nắng đầu hè, công trường 6th Element lúc nào cũng trong không khí thi công khẩn trương và ráo riết. Hiện 6th Element đã chuẩn bị ghép sàn tầng 5 và đang đặt mục tiêu hoàn thiện Khối Thương mại trong thời gian sớm nhất. 

 

img

Tin tức

Tiến độ 6th Element tháng 05/2018

Những ngày đầu tiên của tháng 5, dưới cái nắng đầu hè, công trường 6th Element lúc nào cũng trong không khí thi công khẩn trương và ráo riết. Hiện 6th Element đã chuẩn bị ghép sàn tầng 5 và đang đặt mục tiêu hoàn thiện Khối Thương mại trong thời gian sớm nhất.