logo

[Chạm vào để xem chi tiết]

img

Thông tin căn hộ

Tháp diamond Tầng 7 - 9