logo

Tầng 10 - 35

Mặt bằng M2-05

P. Khách + Bếp (M2) 27.8 
P. Ngủ 1 (M2) 17.2 
P. Ngủ 2 (M2) 11.1 
WC 1 (M2) 4.7 
WC 2 (M2) 4.7 
Logia 1 (M2) 6.7 
Không gian chung (M2) 10.8 
Tổng (M2) 83 

Hướng và vị trí căn hộ

img

Thông tin căn hộ