logo

Tầng 7 - 9

Mặt bằng M2-05

P. Khách + Bếp (M2) 27.8 
P. Ngủ 1 (M2) 17 
P. Ngủ 2 (M2) 11 
WC 1 (M2) 4.7 
WC 2 (M2) 4.5 
Logia 1 (M2) 6.7 
Không gian chung (M2) 10.7 
Tổng (M2) 82.4 

Hướng và vị trí căn hộ

img

Thông tin căn hộ