logo

Tầng 10 - 35

Mặt bằng M2-03

P. Khách + Bếp (M2) 32 
P. Ngủ 1 (M2) 16.4 
P. Ngủ 2 (M2) 11.2 
WC 1 (M2) 5.1 
WC 2 (M2) 4.8 
Logia 1 (M2) 3.1 
Logia 2 (M2)
Không gian chung (M2) 10.8 
Tổng (M2) 87.4 

Hướng và vị trí căn hộ

img

Thông tin căn hộ