logo

Tầng 10 - 35

Mặt bằng M1-10

P. Khách + Bếp (M2) 27.1 
P. Ngủ 1 (M2) 16.7 
P. Ngủ 2 (M2) 11 
WC 1 (M2) 5.2 
WC 2 (M2) 5.1 
Logia 1 (M2) 6.6 
Không gian chung (M2) 10.9 
Tổng (M2) 82.6 

Hướng và vị trí căn hộ

img

Thông tin căn hộ