logo

Tầng 10 - 35

Mặt bằng M1-02

P. Khách + Bếp (M2) 33.9 
P. Ngủ 1 (M2) 21.2 
P. Ngủ 2 (M2) 11.3 
P. Ngủ 3 (M2) 10.6 
WC 1 (M2) 6.2 
WC 2 (M2) 4.8 
Logia 1 (M2) 8.3 
Không gian chung (M2) 12.7 
Tổng (M2) 109 

Hướng và vị trí căn hộ

img

Thông tin căn hộ