logo

Tầng 7 - 9

Mặt bằng D2-10

P. Khách + Bếp (M2) 26.9 
P. Ngủ 1 (M2) 16.5 
P. Ngủ 2 (M2) 10.8 
WC 1 (M2) 5.2 
WC 2 (M2) 5.1 
Logia 1 (M2) 6.3 
Không gian chung (M2) 11 
Tổng (M2) 81.8 

Hướng và vị trí căn hộ

img

Thông tin căn hộ