logo

Tầng 7 - 9

Mặt bằng D2-03

P. Khách + Bếp (M2) 31.6 
P. Ngủ 1 (M2) 15.9 
P. Ngủ 2 (M2) 11.2 
WC 1 (M2) 4.9 
WC 2 (M2) 4.8 
Logia 1 (M2)
Logia 2 (M2) 3.9 
Không gian chung (M2) 11 
Tổng (M2) 86.3 

Hướng và vị trí căn hộ

img

Thông tin căn hộ