logo

Tầng 7 - 9

Mặt bằng D1-02

P. Khách + Bếp (M2) 33.6 
P. Ngủ 1 (M2) 20.8 
P. Ngủ 2 (M2) 11.3 
P. Ngủ 3 (M2) 10.4 
WC 1 (M2)
WC 2 (M2) 4.8 
Logia 1 (M2) 8.3 
Không gian chung (M2) 12.7 
Tổng (M2) 107.9 

Hướng và vị trí căn hộ

img

Thông tin căn hộ