logo
img

6th Element chính thức hoàn thiện tầng 5

Ngày 22/5 vừa qua, Chung cư cao cấp 6th Element đã chính thức hoàn thiện Tầng 5. Đây là sự kiện có dấu mốc quan trọng với chủ đầu tư và khách hàng mua căn hộ. 

Với dấu ấn này, Chủ đầu tư Bắc Hà đã trực tiếp khẳng định cam kết hoàn thành tiến độ đúng thời hạn với những cư dân tương lai. 

Dự kiến tháng 6, 6th Element sẽ gấp rút hoàn thiện Tầng 6 dự án. 

Những hình ảnh ghi lại tiến độ xây dựng hiện tại:

img

Tin tức

6th Element chính thức hoàn thiện tầng 5

Ngày 22/5 vừa qua, Chung cư cao cấp 6th Element đã chính thức hoàn thiện Tầng 5. Đây là sự kiện có dấu mốc quan trọng với chủ đầu tư và khách hàng mua căn hộ. 

Với dấu ấn này, Chủ đầu tư Bắc Hà đã trực tiếp khẳng định cam kết hoàn thành tiến độ đúng thời hạn với những cư dân tương lai. 

Dự kiến tháng 6, 6th Element sẽ gấp rút hoàn thiện Tầng 6 dự án. 

Những hình ảnh ghi lại tiến độ xây dựng hiện tại: