logo

[Chạm vào căn hộ để xem chi tiết]

img

Thông tin căn hộ

Tháp Melody Tầng 10 - 35