logo

[Chạm vào căn hộ để xem chi tiết]

img

Thông tin căn hộ

Tháp Diamond Tầng 7 - 9